Vietin tässä Matka2015 –messuilla vapaaehtoistyössä ilmeisesti muutaman päivän liikaa, kuten jatkosta voi päätellä. Kehittelin idean päästöoikeuksia vastaavista turismioikeuksista. Ja perustelutkin ovat samantapaiset.

Jokaiselle maailman kansalaiselle myönnettäisiin tasasuuruinen turismioptio, jonka kokonaismäärästä päätetään Pariisin ilmastokokouksessa vuoden lopulla.  Ne ns. kehittyvien maiden kansalaiset, joilla ei kuitenkaan ole varaa matkailla ilmastokuormaa lisäämässä, voisivat myydä optioitaan rikkaiden maailman kansalaisille, jotka aikaansa tappaakseen ja sisältöä tyhjään elämäänsä saadakseen haluavat jatkuvasti matkailla ympäriinsä. Jos emme saisi optioita, pysyisimme kotonamme.